Algemene voorwaarden merkambassadeur.

Hey, Bedankt voor het overwegen van ons ambassadeursprogramma! BOOBEES. is toegewijd aan het leveren van de beste borst accessoires. Omdat we niet al onze ambassadeurs persoonlijk kennen, hebben we een aantal voorwaarden opgesteld om ieders verwachtingen vast te leggen.

Wanneer we in dit document "Bedrijf", "wij", "onze" of "ons" zeggen, bedoelen we BOOBEES.

Als we "Services" zeggen, bedoelen we elk product dat door BOOBEES. wordt gemaakt en onderhouden.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment in de toekomst worden bijgewerkt. We zullen u via e-mail op de hoogte houden.

Lees dit document in zijn geheel door voordat je ermee akkoord gaat om een ambassadeur van BOOBEES. te worden.


GESCHIKTHEID.
Om ambassadeur van het bedrijf te worden, moet u 16 jaar of ouder zijn.
Deze voorwaarden gelezen en begrepen hebben en ermee akkoord gaan.
Een goede reputatie hebben bij de Authority for Consumers and Markets (ACM)


INTERACTIES.
Als ambassadeur van het bedrijf ga je ermee akkoord om:
Inhoud te maken, te posten en te delen die de diensten van het bedrijf promoot.
Je unieke promocode promoten om de verkoop voor het bedrijf te verhogen


BEPERKINGEN.
Als ambassadeur stem je ermee in om niet:
Garanties, verklaringen of garanties af te geven namens BOOBEES., anders dan de garanties in het marketingmateriaal.
Spam te maken of het bedrijf te promoten op een manier die wet- of regelgeving overtreedt.
Het bedrijf promoten op een seksueel expliciete, gewelddadige, politieke, discriminerende, onwettige, bedreigende, onwettige of anderszins bezwaarlijke manier - uitsluitend onder leiding van het bedrijf.
Het merk, beeld of de gelijkenis van het bedrijf op uw eigen website gebruiken, waardoor verwarring bij de klant ontstaat.
Betaalde reclame maken met uw promotiecodes
Betrokken zijn bij frauduleuze activiteiten die een kunstmatig effect hebben op de statistieken van sociale media zoals, maar niet beperkt tot, 'vind ik leuk', 'volgen', 'delen' en 'bekijken'.
De prijs van de diensten van het bedrijf verkeerd voorstellen of wijzigen.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te vragen om verwijdering of wijziging van de inhoud van een ambassadeur.

De ambassadeur kan tekst zoals "#sponsored" of "#ad" gebruiken om deze relatie bekend te maken.

COMPENSATIE.
De ambassadeur krijgt 15% betaald van elke verkoop die gegenereerd wordt via zijn/haar promotiecode.

Dit percentage kan op elk moment door het bedrijf gewijzigd worden, uiteraard zal dit worden vermeld van te voren.

De ambassadeur is zelf verantwoordelijk voor alle belastingverplichtingen.

Intellectuele eigendomsrechten.
Inhoud van de ambassadeur:
De ambassadeur verleent het bedrijf een wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de inhoud die de ambassadeur creëert te gebruiken om de diensten van het bedrijf te promoten, op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, in eeuwigheid. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, sociale media, reclame, publicaties, marketingmateriaal of enige andere vorm van media.

De inhoud van het bedrijf:
Het bedrijf verleent de ambassadeur een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie om de naam, het logo, slogans, promotiecodes, gelijkenis en ander reclamemateriaal van het bedrijf te gebruiken, uitsluitend voor het doel van deze ambassadeursovereenkomst. Het bedrijf behoudt alle rechten op de inhoud.

 

BEËINDIGING.
Het bedrijf kan de relatie met de ambassadeur op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, met of zonder reden.

De ambassadeur kan de relatie met het bedrijf beëindigen door een email te sturen naar info@boobees.nl dit kan per direct of in termijn.


CONCURRENTIE.
Als ambassadeur van BOOBEES. mag de ambassadeur geen concurrerende producten promoten of adverteren.


Aansprakelijkheidsbeperkingen
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord en begrijpt dat het bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, gevolg- of andere schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van het ambassadeursprogramma.

 

Vragen of onduidelijkheden? Mail info[apenstaartje]boobees.nl